Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non”   gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Nhà 8C – 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng –Bách Khoa - Hà Nội (Bà Cù Thị Thủy – Phó trưởng phòng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, ĐTCQ: 024 36230502, ĐTDĐ: 0913 567309; Email: ctthuy@moet.gov.vntrước ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
Ngày bắt đầu: 28/03/2018 Ngày hết hạn: 28/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
Ngày bắt đầu: 28/03/2018 Ngày hết hạn: 28/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản