Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015. Đến nay, quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể và điều kiện hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  tư thục đã được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017) và Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2017 về công bố danh mục văn bản QPPL quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần cũng đã quy định bãi bổ một số khoản, điểm trong Điều 14 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT;

Thực tiễn hiện nay, việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, một số  địa phương đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp khó khăn, bất cập. Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDDT đảm bảo đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển GDMN. Đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Website của Chính phủ và của Bộ GDĐT để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về trước ngày 24/5/2018, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số

 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

gửi kèm file mềm ý kiến về địa chỉ email:vugdmn@moet.gov.vn; htdinh@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 26/03/2018 Ngày hết hạn: 25/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 26/03/2018 Ngày hết hạn: 25/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản