Kính gửi : - Các đại học, học viện, trường đại học;

        - Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên

                    - Các Bộ, ngành có liên quan đến giáo dục đại học

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thay thế Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 15/02/2018, theo địa chỉ về  Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga); số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: htnga@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 26/01/2018 Ngày hết hạn: 26/03/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 26/01/2018 Ngày hết hạn: 26/03/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản