Kính gửi: - Các đại học, trường đại học, học viện;
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các trường trung cấp, cao đẳng;

Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập đề nghị trình Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế. Căn cứ Điều 86 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghi các tập thể, cá nhân đóng góp ý kiến. Hồ sơ đề nghị góp ý gồm có:

1. Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định.

2. Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật.

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý.

5. Đề cương dự thảo Nghị định.

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày đăng tải hồ sơ, ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế
Ngày bắt đầu: 13/12/2017 Ngày hết hạn: 13/01/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế
Ngày bắt đầu: 13/12/2017 Ngày hết hạn: 13/01/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng