Kính gửi :

-Các đại học, học viện, trường đại học;

 

-Các sở giáo dục và đào tạo;

 

- Các Bộ, ngành có liên quan đến Giáo dục đại học.

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là dự án Luật).

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đến nay dự thảo 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về trước ngày 16/1/2018, theo địa chỉ: TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: nttthuy@moet.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày bắt đầu:

16/11/2017

Ngày hết hạn:

16/01/2018

Loại văn bản

Dự thảo Luật 

Lĩnh vực văn bản

Giáo dục đại học

 

Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học