Kính gửi:    - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường đại học, cao đẳng sư phạm;
- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân.

    
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân nghiên cứu, góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (dự thảo văn bản kèm theo).

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 4 năm 2017, theo địa chỉ: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ thư điện tử: rgep@moet.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm.

Xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Ngày bắt đầu: 12/04/2017 Ngày hết hạn: 29/04/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Ngày bắt đầu: 12/04/2017 Ngày hết hạn: 29/04/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản