Kính gửi:  
  - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các Viện được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ; 
  - Các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, người học;
  - Các tổ chức, cá nhân có quan tâm;

Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ” và gửi về địa chỉ: Đ/c Đào Hiền Chi - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email:  dhchi@moet.edu.vn,  ĐT: 0983921818.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.   

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 24/01/2017 Ngày hết hạn: 23/02/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 24/01/2017 Ngày hết hạn: 23/02/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản