Kính gửi:  
  - Các cơ sở giáo dục;
  - Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
  UBND các tỉnh, thành phố; 
  - Các bộ ngành; 
  - Các nhà đầu tư; các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Thời gian xin ý kiến: Trong 60 ngày kể từ ngày 18/1/2017.
 
Nơi tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ HTQT, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 04.3869.2395. Email: htqt@moet.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!
 
* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng thông tin điện tử
Ngày bắt đầu: 18/01/2017 Ngày hết hạn: 19/03/2017
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng thông tin điện tử
Ngày bắt đầu: 18/01/2017 Ngày hết hạn: 19/03/2017
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản