Kính gửi:  
  - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
  - Các cơ sở giáo dục;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Nhằm đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số  35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi đến địa chỉ email: tmthu@moet.edu.vn.

Điện thoại liên hệ: 0912.771.436 (chị Trần Minh Thu, Văn phòng Bộ GDĐT).

Mọi ý kiến đóng góp sẽ được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/09/2016 Ngày hết hạn: 28/11/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Dự thảo Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/09/2016 Ngày hết hạn: 28/11/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Không có góp ý dự thảo văn bản