Ngày 27/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để xin ý kiến góp ý của toàn xã hội. Bộ GD&ĐT cũng cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ sẽ lắng nghe, chỉnh sửa cho thật phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016-2017.

Các ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại: 0438682062;

Email: vugdth@moet.gov.vn

           hmle@moet.edu.vn;

           tnkhoa@moet.edu.vn;  

           ndmanh.gdth@moet.edu.vn.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 27/08/2016 Ngày hết hạn: 27/10/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 27/08/2016 Ngày hết hạn: 27/10/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản