Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Dân tộc), số 35 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ E-mail: vugddt@moet.gov.vn  trước ngày 22/10/2016.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 21/10/2016
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 21/10/2016
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản