Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng Nghị định quy định một số chính sách đối với Giáo dục mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định.

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo 2 Nghị định quy định một số chính sách đối với Giáo dục mầm non để xin ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân và xã hội trước khi trình Chính phủ ký ban hành.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Mầm non), số 35 Đại Cồ việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua thư điện tử vugdmn@moet.edu.vn  trước ngày 29/8/2016.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Nghị định Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 01/08/2016 Ngày hết hạn: 28/08/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Nghị định Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 01/08/2016 Ngày hết hạn: 28/08/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản