Kính gửi : -Các đại học, học viện, trường đại học ,cao đẳng;
  -Các sở giáo dục và đào tạo.
   

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các văn bản cá biệt năm 2015, Vụ Công tác học sinh, sinh viên được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Thông tư thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đến nay dự thảo Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa và ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo đã được hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Website của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về trước ngày 20/9/2016, theo địa chỉ: Đ/c Vũ Đức Bình - Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: vdbinh@moet.gov.vn. ĐT: 0975.393.699.

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên
Ngày bắt đầu: 22/07/2016 Ngày hết hạn: 20/09/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên
Ngày bắt đầu: 22/07/2016 Ngày hết hạn: 20/09/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản