CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên
Ngày bắt đầu: 22/07/2016 Ngày hết hạn: 20/09/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 28/06/2016 Ngày hết hạn: 28/08/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng
Ngày bắt đầu: 04/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/09/2016 Ngày hết hạn: 29/11/2016
Xem góp ý
Dự thảo Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/09/2016 Ngày hết hạn: 28/11/2016
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 22/09/2016 Ngày hết hạn: 20/10/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 27/08/2016 Ngày hết hạn: 27/10/2016
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 21/10/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học đại học đối với học sinh hệ dự bị đại học
Ngày bắt đầu: 23/08/2016 Ngày hết hạn: 22/10/2016
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 01/08/2016 Ngày hết hạn: 28/08/2016
Xem góp ý