CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)
Ngày bắt đầu: 29/10/2018 Ngày hết hạn: 15/01/2019
Xem góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Xem góp ý