Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú (dự thảo Thông tư).

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2023 theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên); địa chỉ: số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3869.5144, di động: 0912.446.933; hộp thư điện tử: hanv@moet.gov.vn.

Dự thảo Thông tư quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú
Ngày bắt đầu: 19/09/2023 Ngày hết hạn: 19/11/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Thông tư quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú
Ngày bắt đầu: 19/09/2023 Ngày hết hạn: 19/11/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Không có góp ý dự thảo văn bản