Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: ntmthao@moet.gov.vn.

Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố
Ngày bắt đầu: 20/07/2023 Ngày hết hạn: 20/08/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố
Ngày bắt đầu: 20/07/2023 Ngày hết hạn: 20/08/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản