Ngày 22/04/2016,  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng (Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT). Hơn 06 năm qua từ khi ban hành, nhiều quy định mới có liên quan đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng ban hành liên quan trực tiếp đến các nội dung của Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT (như Khoản 3, Điều 4 Luật Giáo dục; Điều 34 Luật Công nghệ thông tin; Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ; Điểm a Khoản 19 Điều 2 của Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022; Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021); 

Nhiều nội dung của Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT không còn phù hợp với thực tế (như các quy định về hạ kỹ thuật, giải pháp công nghệ); nhiều nội dung thực tế hiện nay đặt ra chưa được quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT (như hệ thống cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở; hoạt động khảo thí, kiểm tra, đánh giá trực tuyến; khóa học trực tuyến…).

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT, dự thảo mới kế thừa một số nội dung còn phù hợp, đã được kiểm chứng qua thực tế; cập nhật, đồng bộ với các văn bản mới được ban hành; rà soát, loại bỏ các quy định không còn phù hợp tại Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT; bổ sung các quy định liên quan đến yêu cầu cần đáp ứng đối với người học, người dạy và đánh giá kiểm soát chất lượng đào tạo; cập nhật quy định về các dạng thức học liệu đào tạo trực tuyến (như các khóa học trực tuyến); bổ sung thêm Quy định liên quan đến hệ thống MOOC …

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý "Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học”” gửi về Cục Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: CucCNTT@moet.gov.vn trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng mạng.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 19/07/2023 Ngày hết hạn: 19/09/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 19/07/2023 Ngày hết hạn: 19/09/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản