Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); file word văn bản góp ý gửi qua email: btduong@moet.gov.vn

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh
Ngày bắt đầu: 30/05/2023 Ngày hết hạn: 30/07/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh
Ngày bắt đầu: 30/05/2023 Ngày hết hạn: 30/07/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản