Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); email: ntndiep@moet.gov.vn; điện thoại: 0912478249.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/05/2023 Ngày hết hạn: 23/07/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/05/2023 Ngày hết hạn: 23/07/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản