Kính gửi : - Các đại học, học viện, trường đại học;

                         - Các viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ;

                         - Các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm Non;

                         - Các trường sĩ quan có đào tạo các trình độ giáo dục đại học’

                         - Các Bộ, ngành có liên quan đến giáo dục đại học.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng Thông tin điện tử của Chính Phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga); số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: htnga@moet.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 01/02/2023 Ngày hết hạn: 31/03/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 01/02/2023 Ngày hết hạn: 31/03/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản