Kính gửi :

- Các trường cao đẳng sư phạm; các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;

- Các bộ, ngành;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (gọi tắt là Thông tư).

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các trường cao đẳng sư phạm; các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non; các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các trường cao đẳng sư phạm; các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non; các bộ, ngành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên Phạm Thị Hoa); số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đồng thời gửi kèm file mềm về địa chỉ email: pthoa@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 21/09/2022 Ngày hết hạn: 21/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 21/09/2022 Ngày hết hạn: 21/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản