Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: lttthuy@moet.gov.vn; số điện thoại: 0912174348

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 06/04/2022 Ngày hết hạn: 06/06/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 06/04/2022 Ngày hết hạn: 06/06/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản