Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Mầm non. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 22/10/2021 Ngày hết hạn: 22/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 22/10/2021 Ngày hết hạn: 22/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản