Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn, thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Để việc ban hành Thông tư có chất lượng và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn, thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên mạng Internet để thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:

- Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà trưng, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: cuccsvc@moet.gov.vn

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn, thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Ngày bắt đầu: 28/10/2021 Ngày hết hạn: 28/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn, thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Ngày bắt đầu: 28/10/2021 Ngày hết hạn: 28/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Không có góp ý dự thảo văn bản