Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Đại học. Địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội. Email: dhchi@moet.gov.vn, điện thoại 0983921818.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 05/10/2021 Ngày hết hạn: 05/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 05/10/2021 Ngày hết hạn: 05/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản