Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội. Email: vdngoc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 18/10/2021 Ngày hết hạn: 18/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 18/10/2021 Ngày hết hạn: 18/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Không có góp ý dự thảo văn bản