Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục . Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Quản lý chất lượng. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: phongkdclgd@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày bắt đầu: 13/10/2021 Ngày hết hạn: 13/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày bắt đầu: 13/10/2021 Ngày hết hạn: 13/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản