Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Cơ sở vật chất. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: cuccsvc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thiết bị dạy học tổi thiểu cấp Trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 01/10/2021 Ngày hết hạn: 01/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thiết bị dạy học tổi thiểu cấp Trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 01/10/2021 Ngày hết hạn: 01/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em