Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2021 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); số điện thoại: 0977.357.646; e-mail: dung@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2021 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 14/09/2020 Ngày hết hạn: 14/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2021 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 14/09/2020 Ngày hết hạn: 14/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản