Kính gửi :

                     - Các trường cao đẳng sư phạm;

                 - Các bộ, ngành;

    - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các trường cao đẳng sư phạm, các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các trường cao đẳng sư phạm; các bộ, ngành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên Phạm Thị Hoa); số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đồng thời gửi kèm file mềm về địa chỉ email: pthoa@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Dự thảo Thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 08/09/2021 Ngày hết hạn: 08/11/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 08/09/2021 Ngày hết hạn: 08/11/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản