Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo của Thông tư và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Công nghệ thông tin (địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc gửi qua email: CucCNTT@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/09/2021 Ngày hết hạn: 10/11/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/09/2021 Ngày hết hạn: 10/11/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản