Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vutccb@moet.gov.vn.

Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
Ngày bắt đầu: 18/08/2021 Ngày hết hạn: 18/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
Ngày bắt đầu: 18/08/2021 Ngày hết hạn: 18/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản