Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdtrh@moet.gov.vn.
Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.
Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu: 15/05/2021 Ngày hết hạn: 15/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày bắt đầu: 15/05/2021 Ngày hết hạn: 15/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản