Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: lttthuy@moet.gov.vn; số điện thoại: 0912174348

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 28/04/2021 Ngày hết hạn: 28/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 28/04/2021 Ngày hết hạn: 28/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản
Không có góp ý dự thảo văn bản