Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: vugdtx@moet.edu.vn; vugdtx@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
Ngày bắt đầu: 13/04/2021 Ngày hết hạn: 13/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
Ngày bắt đầu: 13/04/2021 Ngày hết hạn: 13/06/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản