Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Ngoại ngữ 1 môn Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: vugdtrh@moet.edu.vndhgiang@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Ngoại ngữ 1 môn Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc
Ngày bắt đầu: 28/02/2021 Ngày hết hạn: 28/04/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Ngoại ngữ 1 môn Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc
Ngày bắt đầu: 28/02/2021 Ngày hết hạn: 28/04/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản