Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.

Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (qua Vụ Giáo dục Thể chất) đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: nmhunggdtc@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
Ngày bắt đầu: 09/10/2020 Ngày hết hạn: 09/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
Ngày bắt đầu: 09/10/2020 Ngày hết hạn: 09/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Không có góp ý dự thảo văn bản