Bộ GDĐT công bố Dự thảo Nghị định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: htqt@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Ngày bắt đầu: 24/09/2020 Ngày hết hạn: 24/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Nghị định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Ngày bắt đầu: 24/09/2020 Ngày hết hạn: 24/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản