Kính gửi: 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 11 năm 2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3869.5144, số máy lẻ 639; di động: 0946.083.535; email: pvtinh@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao
Ngày bắt đầu: 14/09/2020 Ngày hết hạn: 14/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao
Ngày bắt đầu: 14/09/2020 Ngày hết hạn: 14/11/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Không có góp ý dự thảo văn bản