Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về:  Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: nnhuy@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 31/08/2020 Ngày hết hạn: 31/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 31/08/2020 Ngày hết hạn: 31/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Không có góp ý dự thảo văn bản