Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Để việc ban hành Thông tư có chất lượng và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 trên mạng Internet để thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:

- Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: cuccsvc@moet.gov.vn hoặc nttrieu@moet.gov.vn;

Trân trọng cám ơn ./.

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
Ngày bắt đầu: 27/07/2020 Ngày hết hạn: 27/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
Ngày bắt đầu: 27/07/2020 Ngày hết hạn: 27/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Không có góp ý dự thảo văn bản