Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về:  Vụ Giáo dục Mầm non (địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 24/07/2020 Ngày hết hạn: 24/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 24/07/2020 Ngày hết hạn: 24/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản