Bộ GDĐT công bố Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GDĐT), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0969827777; Email: vukhcnmts@moet.gov.vn, hhcuong@moet.gov.vn, nkdung@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 18/06/2020 Ngày hết hạn: 18/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 18/06/2020 Ngày hết hạn: 18/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Không có góp ý dự thảo văn bản