Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: vugdtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 21/05/2020 Ngày hết hạn: 21/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 21/05/2020 Ngày hết hạn: 21/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản