Để triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Quản lý thi - Cục Quản lý chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Địa chỉ thư điện tử: qlthi@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 20/05/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 20/05/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục