Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi là Thông tư).

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các đại học, học viện, trường đại học; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các đại học, học viện, trường đại học; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24/6/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; file mềm gửi về địa chỉ e-mail: dpvu@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 24/04/2020 Ngày hết hạn: 24/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 24/04/2020 Ngày hết hạn: 24/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản