Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: nttan@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 23/04/2020 Ngày hết hạn: 23/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 23/04/2020 Ngày hết hạn: 23/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Không có góp ý dự thảo văn bản