Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vtha@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 31/03/2020 Ngày hết hạn: 31/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 31/03/2020 Ngày hết hạn: 31/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản