Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Quản lý chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: htlchi@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 19/03/2020 Ngày hết hạn: 19/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 19/03/2020 Ngày hết hạn: 19/05/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản